CNC darbgaldiem NC sistēmas kodols

CNC darbgaldiem, ieskaitot aparatūras (drukātās shēmas plates, CRT monitori, poga kastes, papīra lentes lasītāja utt.) un atbilstošās programmatūras ciparu daļu programmu un informācijas uzglabāšana datu ievadīšanai NC sistēmas kodols ir pārveidota, interpolācijas un īsteno dažādas kontroles funkcijas.